Нормативні документи

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

 Закон України «Про освіту» № 1060-Х11 від 23 травня 1991р

  Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»)
  Національна доктрина розвитку освіти Указ Президента України №3472002 від 17 квітня 2002р
  Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах
  Лист Державного казначейства України про віднесення до бібліотечних фондів
  Лист Державного казначейства України про нарахування зносу на необоротні активи
  Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЗАКЛАДІВ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ  

 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073 „Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек”   

Планування роботи бібліотеки (методичні рекомендації)  

  РОБОЧІ ТАБЛИЦІ ББК ДЛЯ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК    

Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи

  НАКАЗ "ПРО ПРОВЕДЕННЯ І І ІІI ЕТАПІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКЦІЇ ”ЖИВИ, КНИГО!”    

  ПОСТАНОВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИПЛАТИ ДОПЛАТИ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ПРАЦІВНИКАМ ДЕРЖАВНИХ І КОМУНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК  

  ЗАКОН "ПРО ІНФОРМАЦІЮ"

  ЗАКОНИ     

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ З ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ    

  ЗРАЗОК ІНСТРУКЦІЙ З ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО БІБЛІОТЕКАРІВ   

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС. БІБЛІОТЕЧНИЙ  ОПИС  ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ  

НАКАЗ ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ УМОВ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ НА ОСНОВІ ЄДИНОЇ ТАРИФНОЇ СІТКИ    

  ЩОДО ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕК НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 30.09.2009 № 1073 „ПРО ПІДВИЩЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ БІБЛІОТЕК” (ДАЛІ – ПОСТАНОВА № 1073) З 1 ЖОВТНЯ 2009 РОКУ ПРАЦІВНИКАМ БІБЛІОТЕК ВСТАНОВЛЕНО НАДБАВКУ ЗА ОСОБЛИВІ УМОВИ РОБОТИ 

  ОПЛАТА ПРАЦІ БІБЛІОТЕКАРІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  БІБЛІОТЕЧНІ ЗАНЯТТЯ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРА

ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ   

  ПОСАДОВІ  ОБОВ'ЯЗКИ  ЗАВІДУЮЧОГО  ШКІЛЬНОЮ  БІБЛІОТЕКОЮ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЗАКЛАДІВ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ  

  ТИПОВІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ В УКРАЇНІ

  ЯК  ПРИЙМАТИ  ТА  ОЦІНЮВАТИ НОВІ  ДОКУМЕНТИ , ПОДАРОВАНІ  БІБЛІОТЕКАМ

 Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладуЛист МОН  молодьспорт №1/12-5765 від 24.10.11 року

 

Немає коментарів:

Дописати коментар